Informatie

Ben je tussen de 17 en 30 jaar? Denk je wel eens na over je leven? En over Jezus? En over een leven met Jezus? En zou het je wat lijken om eens een dag voor Hem uit te trekken, om met meer vreugde naar de Heer toe te groeien? Dan ben je van harte welkom op een Stille Dag voor Jongeren!
De richtprijs voor de stille dagen voor jongeren bedraagt Euro 22,- (zonder kamer), voor studenten Euro 16,- .

Voor het jongerenweekend zie "Meer info".

Bij voorkeur te voldoen door overmaken vooraf op bankrekening nummer NL68INGB0005238930 t.n.v. Foyer de Charité. (Ten behoeve van betalingen vanuit het buitenland: BIC: INGBNL2A). Vermeld bij je overschrijving a.u.b. duidelijk je naam en de datum van de stille dag.

Genoemde prijs is een richtprijs: ook voor hen die minder te besteden hebben moet het mogelijk zijn een stille dag te volgen. Daartegenover maakt een ruimere bijdrage het ons mogelijk om ook hen die minder draagkrachtig zijn de mogelijkheid tot het volgen van een activiteit te bieden.
De data van de door ons georganiseerde activiteiten voor jongeren vindt je hiernaast.
We verwachten jullie rond 9.15u: kennismaking, kopje koffie. En dan de stilte in: een gevulde stilte, met inleidingen die je in-leiden in het gebed, persoonlijke stille tijd om na te denken, Eucharistie om Hem te ontmoeten, warme maaltijd tot versterking van de inwendige mens, aanbidding van hart tot Hart. Het programma duurt tot 16.30 uur, daarna is er voor iedereen een kop koffie/thee zonder stilte en kunnen de liefhebbers nog wat napraten. We ontvangen je graag!

Jongeren 2019:

8 december 2019:
Stille Dag voor Jongeren
  • o.l.v. Foyervader A. Pierik.
  • "Met Maria naar Jezus"