Informatie:

Een retraite speciaal voor priesters, diakens en pastoraal werkenden.
De richtprijs voor de priesterretraite bedraagt Euro 257,- resp. Euro 280,- (oude vleugel resp. nieuwbouw, kamers in de nieuwbouw hebben eigen douche en toilet).

Bij voorkeur te voldoen door overmaken vooraf op bankrekening nummer NL68INGB0005238930 t.n.v. Foyer de Charité. (Ten behoeve van betalingen vanuit het buitenland: BIC: INGBNL2A). Vermeld bij uw overschrijving a.u.b. duidelijk uw naam en de begindatum van de retraite.

Genoemde prijzen zijn richtprijzen: ook voor hen die minder te besteden hebben moet het mogelijk zijn een retraite te volgen. Daartegenover maakt een ruimere bijdrage het ons mogelijk om ook hen die minder draagkrachtig zijn de mogelijkheid van een retraite te bieden.
De datum van de door ons georganiseerde priesterretraite vindt u hiernaast.
Het dagprogramma van de priesterretraite is als volgt:

Zondag: aankomst.
18.00 uur: Broodmaaltijd.
19.15 uur: Vespers.
Aansluitend aanbidding.
Aanbidding.
20.45 uur: Dagsluiting (Completen).
Koffie/thee.

Maandag t/m vrijdag:
07.30 uur: Lauden.
Eucharistieviering.
Ontbijt.
09.30 uur: Inleiding.
10.30 uur: Koffie/thee
11.50 uur: Middaggebed.
12.00 uur: Warme maaltijd.
15.00 uur: Koffie/thee.
15.30 uur: Inleiding.
17.40 uur: Daglezing.
18.00 uur: Broodmaaltijd.
19.00 uur: Vespers
Aanbidding.
20.15 uur: Zegen
Completen.
Koffie/thee.

Zaterdag: vertrek.
07.30 uur: Lauden
Eucharistieviering
Ontbijt.
Vertrek.
Brengt u a.u.b. het volgende mee:
  • Toiletartikelen, handdoeken, lakens en sloop.
  • Lakens kunnen eventueel ook gehuurd worden voor Euro 8,-.
  • Indien mogelijk een Bijbel meebrengen.
  • Handig als priesters en diakens hun albe meebrengen.

Priesters 2019:

14 - 20 juli 2019 :
Priesterretraite
  • o.l.v. Pater G. Wilkens S.J.
  • Voor priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers.
  • Van zondag 18:00 uur (broodmaaltijd) tot zaterdag 9:00 uur.