Informatie

Een dag in stilte, gevuld met inleidingen, Eucharistie en Aanbidding. Even een pas op de plaats om je bewust te maken van God's aanwezigheid.
Deze dagen zijn geschikt voor hen die kennis willen maken met de schoonheid van het Woord en de kracht van de stilte. Ze zijn ook een aanbod voor hen die regelmatiger een dag van bezinning en inkeer willen houden. Alle stille dagen worden geleid door Foyervader A. Pierik en de gemeenschap.
De richtprijs voor een stille dag bedraagt Euro 22,50 (zonder kamer) tenzij anders aangegeven.

Bij voorkeur te voldoen door overmaken vooraf op bankrekening nummer NL68INGB0005238930 t.n.v. Foyer de Charité. (Ten behoeve van betalingen vanuit het buitenland: BIC: INGBNL2A). Vermeld bij uw overschrijving a.u.b. duidelijk uw naam en de begindatum van de retraite.

Genoemde prijzen zijn richtprijzen: ook voor hen die minder te besteden hebben moet het mogelijk zijn een stille dag te volgen. Daartegenover maakt een ruimere bijdrage het ons mogelijk om ook hen die minder draagkrachtig zijn de mogelijkheid tot het volgen van een activiteit te bieden.
De data van de door ons georganiseerde stille dagen vindt u hiernaast.
Het dagprogramma van de Stille dagen is als volgt:

09.30 uur:Koffie/thee.
09.45 uur:Inleiding (ca. 45 min.).
11.30 uur:Eucharistieviering.
12.45 uur:Warme maaltijd.
14.30 uur:Inleiding.
Aansluitend Aanbidding.
16.00 uur:Rozenhoedje.
16.30 uur:Zegen.
Koffie/thee.
Vertrek.

Stille dagen 2018:

30 oktober 2018 (dinsdag):
Stille dag
  • o.l.v. Foyervader A. Pierik.
  • "Bidden met Maria, de Moeder van Jezus".
17 november 2018 (zaterdag):
Stille dag
  • o.l.v. Foyervader A. Pierik.
  • "Word de unieke die je bent".
15 december 2018 (zaterdag):
Stille dag
  • o.l.v. Foyervader A. Pierik.
  • "Het Woord vlees laten worden".
O Jezus, mijn Licht, mijn Liefde en mijn Leven, maak dat ik niets ken buiten U, dat ik niets bemin dan U.
Dat ik slechts mag leven vanuit U, met U, in U en voor U alleen.
Marthe Robin, dagboek, 26 januari 1930