Informatie

Een weekend waarin men wordt uitgenodigd om binnen te gaan in het hart van het christelijk geloof. Samen luisteren we naar het Woord van God en in stilte willen we open zijn voor het werken van de Heilige Geest.
Deze dagen zijn geschikt voor hen die kennis willen maken met de schoonheid van het Woord en de kracht van de stilte. Ze zijn ook een aanbod voor hen die regelmatiger enkele dagen van bezinning en inkeer willen houden.
De richtprijs voor de weekenden in stilte bedraagt Euro 94,- resp. Euro 103,- tenzij anders aangegeven. (Oude vleugel resp. nieuwbouw, kamers in de nieuwbouw hebben eigen douche en toilet).
Bij voorkeur te voldoen door overmaken vooraf op bankrekening nummer NL68INGB0005238930 t.n.v. Foyer de Charité. (Ten behoeve van betalingen vanuit het buitenland: BIC: INGBNL2A). Vermeld bij uw overschrijving a.u.b. duidelijk uw naam en de begindatum van het weekend.

Genoemde prijzen zijn richtprijzen: ook voor hen die minder te besteden hebben moet het mogelijk zijn een stil weekend te volgen. Daartegenover maakt een ruimere bijdrage het ons mogelijk om ook hen die minder draagkrachtig zijn de mogelijkheid tot het volgen van een activiteit te bieden.
De data van de door ons georganiseerde stille weekenden vindt u hiernaast. De weekenden beginnen vrijdagavond om 17.30u (18.00u broodmaaltijd) en eindigen zondagmiddag met koffie/thee om 16.00 uur.
Het dagprogramma van de weekenden is als volgt:

Vrijdag: aankomst.
18.00 uur:Broodmaaltijd.
19.30 uur: Inleiding.
Aansluitend aanbidding.
21.00 uur:Zegen.
Koffie/thee.

Zaterdag:
08.15 uur:Morgengebed
Aansluitend ontbijt.
09.30 uur:Eucharistieviering
Aansluitend koffie/thee.
10.45 uur:Inleiding.
12.00 uur:Warme maaltijd.
14.45 uur:Zangles
Aansluitend inleiding
Aansluitend koffie/thee.
16.15 uur:Uitstelling Allerheiligste.
Aanbidding.
17.15 uur:Rozenhoedje.
18.00 uur:Avondmaaltijd
19.00 uur: Inleiding.
20.30 uur:Avondgebed
Koffie/thee.

Zondag: vertrek.
08.15 uur:Morgengebed
Aansluitend ontbijt.
09.30 uur:Eucharistieviering
Aansluitend koffie/thee.
10.45 uur:Inleiding.
12.00 uur:Warme maaltijd.
14.00 uur:Inleiding.
Aansluitend aanbidding.
15.30 uur:Rozenhoedje
Zegen.
16.00 uur:Koffie/thee
Vertrek.
Brengt u a.u.b. het volgende mee:
  • Toiletartikelen, handdoeken, lakens en sloop.
  • Lakens kunnen eventueel ook gehuurd worden voor Euro 8,-.
  • Indien mogelijk een Bijbel meebrengen.
  • Handig als priesters en diakens hun albe meebrengen.

Stille weekenden 2019:

23 - 25 augustus 2019:
Stil weekend
  • o.l.v. Foyervader A. Pierik.
  • "Barmhartig is Hij van geslacht tot geslacht"
6 - 8 december 2019:
Stil weekend
  • o.l.v. Foyervader A. Pierik.
  • "Met Maria naar Jezus"
Niets is aangenamer voor het Hart van Jezus
dan de ziel die zich in volledig vertrouwen aan Hem geeft.
Marthe Robin, dagboek, 4 januari 1930