Stille weekenden

Stille weekenden voor gebed en bezinning.

Informatie:

Stil weekend 29 september - 1 oktober 2023

Wat is een stil weekend?

Hoe betalen?

Wat meebrengen?

Blijf bij mij, Heer,
verlaat mij niet.
Blijf bij mij, Heer,
want ik houd van U!
Marthe Robin, dagboek, 13 december 1930

Inschrijfformulier: Stil weekend 29 september - 1 oktober 2023

In rood: verplichte velden.

Persoonsgegevens

Contactgegevens


Gegevens stille weekenden