Algemeen nut beogende instelling

ANBI - gegevens.

 • De Foyer de Charité "Marthe Robin" is een erkende ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling).
  Wij zijn daarom verplicht de onderstaande gegevens op onze website te publiceren.
 • Naam:

  Stichting Foyer de Charité "Marthe Robin"
 • Fiscaal nummer (RSIN):

  Ons fiscaal nummer is: 005947637.
 • Contactgegevens:

  Foyer de Charité "Marthe Robin"
  Adres: Onder de Bomen 2, 6017 AL, Thorn
  Telefoonnummer: 0475-562770
  Mailadres: mail@foyer-thorn.nl
 • Bestuurssamenstelling:

  Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie en ten hoogste negen leden.
  Het aantal leden wordt door het bestuur bepaald.
  Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen:

  Voorzitter: de heer A.B. Stoelinga
  Secretaris: mevrouw E.M. Willemse
  Penningmeester: de heer P.E.G.M. Peeters
  Bestuurslid: de heer A.G.J. Pierik
 • Beleidsplan:

  Het bestuur van de Stichting Foyer de Charité "Marthe Robin" streeft met haar beleid naar een duurzame toekomst voor de gemeenschap en het retraitehuis.
  Om dit te bereiken wordt zorgvuldig omgegaan met de financiële middelen en worden er jaarlijks reserveringen gemaakt voor het onderhoud aan het gebouw.
  Dit onderhoud vindt plaats aan de hand van een meerjaren onderhoudsplan, waarbij de energiehuishouding een specifiek aandachtspunt is.
 • Beloningsbeleid:

  De bestuursleden genieten geen financieel voordeel uit hoofde van het vervullen van een functie in het bestuur.
  Uitsluitend door hen ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
  De stichting heeft verder geen betaalde werknemers in dienst.
 • Activiteitenverslag:

  Een verslag van de deelname aan de activiteiten vindt u in het activiteitenverslag:
  Naar activiteitenverslag
 • Financiële verantwoording:

  De financiële verantwoording vindt u in het exploitatieoverzicht:
  Naar financieel verslag