Privacyverklaring
Hieronder vindt u een korte samenvatting van onze privacyverklaring.Voor de volledige versie klik hier

Privacyverklaring:

Waarvoor worden de door u verstrekte persoonlijke gegevens gebruikt?

  • Voor het samenstellen van een lijst van de aan een activiteit deelnemende personen.Dit ten behoeve van het toewijzen van de beschikbare kamers, waarbij rekening gehouden wordt met o.a. de leeftijd van de deelnemers.Kopieën van deze lijst worden uitgereikt aan diegenen die in geval van calamiteiten belast zijn met de ontruiming van het gebouw.Tevens wordt een kopie van deze lijst bij de brandweer-ingang gelegd ten behoeve van de brandweer, dit eveneens voor het geval van een calamiteit.Na afloop van een activiteit worden deze lijsten vernietigd.
  • Indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, worden uw gegevens opgeslagen in ons adressenbestand.Dit met het oog op het versturen van onze periodieke nieuwsbrief, en tevens om ons de mogelijkheid te bieden met u contact op te nemen indien de noodzaak hiertoe zich voordoet.
  • Indien u geen toestemming hebt verleend tot het bewaren van uw gegevens, dan worden deze na afloop van de betreffende activiteit vernietigd.

Hoe gaan wij met uw gegevens om?

  • Het adressenbestand wordt op slechts één computer bewaard, daarnaast op één lokale externe opslag als back-up.
  • Een tweetal afdrukken op papier zijn aanwezig voor snelle raadpleging.
  • Dit adressen- en gegevensbestand wordt op geen enkele wijze verkocht of gedeeld met andere instanties of bedrijven.
  • Dit adressenbestand wordt alleen geraadpleegd door diegenen die belast zijn met het opstellen van de bovengenoemde lijstenof diegenen die om een of andere reden contact met u op willen nemen.Het betreft hier uitsluitend personen die deel uitmaken van de Foyer-gemeenschap.
  • De betreffende computer wordt beschermd met beveiligings-software om hacken te voorkomen.

Over onze website:

  • Contact met en via onze website verloopt via een beveiligde verbinding.
  • Onze website maakt géén gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.
Om aan te geven of u ons wel of niet toestemming geeft om uw gegevens in ons adressenbestand te bewaren gelieve gebruik te maken van het Toestemmingsformulier