Steunt u ons?

Steunt u ons?

De Foyer kan niet bestaan zonder het gebed, hulp en steun van vrienden.
Wilt u de Foyer financieel steunen? Daar zijn we heel dankbaar voor!
De Foyer is door de belastingdienst erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dit betekent enerzijds dat uw giften aftrekbaar zijn van de belasting, indien het totaal van uw giften aan ANBI-instellingen hoger is dan 1% van uw belastbaar inkomen. Echter: giften middels een schenkingsovereenkomst zijn altijd aftrekbaar, ongeacht de hoogte ervan.
Anderzijds betekent dit dat de Foyer geen schenkings- of erfbelasting hoeft te betalen, dus alles wat u schenkt komt ook daadwerkelijk bij de Foyer terecht. Onze ANBI-gegevens vindt u hier:
ANBI-gegevens

U kunt de Foyer op verschillende manieren steunen:

Eenmalige gift:
Door zelf een bedrag over te maken naar het rekeningnummer van de Foyer:
IBAN: NL68 INGB 0005 2389 30, ten name van Stichting Foyer de Charité 'Marthe Robin' te Thorn.
Regelmatige gift d.m.v. een automatische incasso:
Door het afgeven van een machtiging voor een Automatische Incasso geeft u de Foyer toestemming om iedere periode (bijvoorbeeld iedere maand, kwartaal of jaar) een bepaald bedrag van uw bankrekening af te schrijven. Hiervoor kunt u dit formulier gebruiken:
Incassoformulier
Print het document uit en stuur het, ingevuld en ondertekend, op naar de Foyer (Onder de Bomen 2, 6017 AL Thorn).
Deze incasso-machtiging kunt u op elk gewenst moment schriftelijk beëindigen door een briefje te sturen naar bovenstaand adres.
Door middel van een schenkingsovereenkomst:
Als u de Foyer voor langere tijd wilt steunen, kunt een deel van uw donatie terugkrijgen van de belastingdienst. Hiervoor moet u tenminste 5 jaar een vast bedrag per jaar schenken en dit vastleggen in een schenkingsovereenkomst. Als u aan deze voorwaarden voldoet is uw gehele gift aftrekbaar van de belasting, omdat de Foyer erkend is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met andere woorden: hievoor geldt de drempel van 1% niet.
Deze manier van geven is voordelig voor u, maar ook voor ons! U krijgt belastingvoordeel en voor de Foyer betekent een vaste bijdrage gedurende meerdere jaren meer zekerheid over de inkomsten op lange termijn. Dit is belangrijk om een goede begroting te maken en onze uitgaven voor bijvoorbeeld onderhoud aan ons huis goed te kunnen plannen.
Hier kunt u de schenkingsovereenkomst vinden:
Schenkingsovereenkomst
Print het gehele document uit en stuur beide exemplaren, ingevuld en ondertekend, op naar de Foyer (Onder de Bomen 2, 6017 AL Thorn). Wij sturen u dan na ondertekening door ons uw exemplaar (het exemplaar voor de schenker) retour.
Door middel van een legaat:
Ook kunt u de Foyer laten opnemen in uw testament. U kunt de Foyer benoemen tot (mede-)erfgenaam. Dit regelt u met een bepaling in uw testament: de erfstelling. Ook kunt u ons na uw overlijden een geldbedrag schenken: een legaat. Dat kan ook via uw testament of via een aanvulling op uw testament: de zogenoemde legaatakte. U kunt deze legaatakte ook gebruiken als u geen testament heeft.
Een legaatakte of testament kunt u laten opstellen bij een notaris.
Vragen?
Heeft u vragen over een van deze mogelijkheden om de Foyer financieel te steunen? Of wilt u graag meer informatie of hulp bij het maken van de beste keuze voor uw situatie? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via het contactformulier op deze website:
Contactformulier
Of bel ons: 0475 - 562770.
We denken graag met u mee en zijn heel dankbaar voor uw steun!