Stille weekenden

Stille weekenden voor gebed en bezinning.

Informatie:

Stil weekend 6 - 8 december 2024

Wat is een stil weekend?

Hoe betalen?

Noodzakelijk dieet?

God is Liefde, God doet alles uit Liefde.
Wat vraagt Hij van ons
als het niet is uit Liefde?
O mijn God, geef mij, geef ons
dat wij elke dag
een stap mogen zetten in uw liefde.
Marthe Robin, dagboek, 5 mei 1930

Inschrijfformulier: Stil weekend 6 - 8 december 2024

In rood: verplichte velden.

Persoonsgegevens

Contactgegevens


Gegevens stille weekenden