Informatie

De richtprijs voor de kindergebedsschool bedraagt Euro 65,- .

Bij voorkeur te voldoen door overmaken vooraf op bankrekening nummer NL68INGB0005238930 t.n.v. Foyer de Charité. (Ten behoeve van betalingen vanuit het buitenland: BIC: INGBNL2A). Vermeld bij de overschrijving a.u.b. duidelijk de naam.

Genoemde prijzen zijn richtprijzen: ook voor hen die minder te besteden hebben moet het mogelijk zijn een activiteit te volgen. Daartegenover maakt een ruimere bijdrage het ons mogelijk om ook hen die minder draagkrachtig zijn de mogelijkheid tot het volgen van een activiteit te bieden.
Om in te schrijven op de kindergebedsschool vult u het formulier hiernaast volledig in. Contoleer a.u.b. de gegevens op juistheid (vooral het E-mail adres!), en klik vervolgens op de knop "Verzenden" onderaan. Als u met meerdere personen wilt komen, graag voor iedere persoon een eigen inschrijfformulier verzenden.

Inschrijfformulier kindergebedsschool

In rood: verplichte velden.