Wie zijn wij

Onze gemeenschap

Wie zijn wij

Onze geest:

Enkele kenmerkende aspecten van de geest van waaruit wij willen leven:
Vanuit ons doopsel leven in vereniging met de verrezen Heer, en zo kind zijn van God de Vader. En dit aan de hand van Maria, onze Moeder. Samen als gezin Gods liefde ontvangen en doorgeven aan elkaar en aan onze gasten.

Ons leven

Dit mag zijn een leven van gebed en overweging, van werk en ontspanning. Elke dag weer in dienst van de Heer. Samen de schouders eronder zetten om een huis van gebed en bezinning te zijn voor ieder die komen wil. Samen een gemeenschap opbouwen die Gods woord wil verkondigen door gasten uit te nodigen voor het volgen van een retraite of bezinning.

Gewild en geroepen

De Foyers de Charité zijn geen uitvinding van mensen, maar zijn door God gewild. Het idee ervoor is aan Marthe Robin ingegeven tijdens haar vereniging met het lijden van de Heer. Zij zijn door Rome officieel erkend. Lid zijn van een Foyer de Charité is daarom een authentieke roeping in de Kerk!

Misschien ook interessant: