Ontstaan

Het ontstaan van onze Foyer

Ontstaan

Ontstaan:

De Foyers vinden hun oorsprong in Frankrijk, in het plaatsje Châteauneuf-de-Galaure, dat ongeveer 80 km ten zuiden van Lyon ligt. Daar vond in 1936 een ontmoeting plaats tussen Marthe Robin, een eenvoudig boerenmeisje dat door ziekte verlamd was, en Père Finet, een priester die onderdirecteur was van het katholieke onderwijs in een naburig bisdom.

Marthe Robin

Marthe Robin is een fascinerende persoon uit de twintigste eeuw. Deze Franse boerendochter, die van haar 18e tot aan haar dood op 78-jarige leeftijd aan bed gekluisterd was, heeft het leven van velen veranderd door haar troost, bemoediging, inzicht en gebed. Zij was een eenvoudige, innemende en directe ziel met een helder verstand, veel humor en een buitengewone intelligentie die haar tot een bijzonder mens maakten.

Père Finet

Georges Finet, zoon van een gegoede burgerfamilie uit Lyon, werd in 1923 priester gewijd. In 1936, hij was inmiddels directeur van het katholieke onderwijs in het bisdom, werd hem gevraagd een schilderij van Maria naar Marthe Robin te brengen. Hij had met haar een lang gesprek waarin zij hem vroeg om naar Châteauneuf te komen om te beginnen met het preken van retraites. Hierruit zijn de Foyers de Charité voortgekomen.

De Foyers

De eerste retraites werden gepreekt in de lokalen van de meisjesschool, welke enkele jaren eerder gesticht was in een oud kasteel in Châteauneuf-de-Galaure. Al spoedig werd begonnen met de bouw van een eigen Foyer naast dit kasteel. In de loop der jaren zijn nog een groot aantal andere Foyers gesticht, momenteel zijn er zo'n 75 verspreid over de wereld.

Boeken

U kunt via deze website verschillende boeken over Marthe Robin bestellen. Zie daarvoor de betreffende pagina.Boeken

Misschien ook interessant: