Marthe Robin

Marthe Robin

Oorsprong.

De Foyers de Charité zijn ontstaan in Frankrijk. Daar ontving in de jaren '30 van de 20ste eeuw een jong boerenmeisje, Marthe Robin, de ingeving van God om samen met een priester, Georges Finet, gemeenschappen te stichten met als doel: het geven van retraites.

Marthe Robin.

Marthe Robin werd op 13 maart 1902 geboren te Châteauneuf-de-Galaure, een klein dorpje in Frankrijk. Zij was het laatste kind in een boerengezin met zes kinderen, dat woonde op een kleine boerderij op een hoogvlakte nabij Châteauneuf, de "Plaine". Op 5 april werd zij gedoopt in de parochiekerk van Saint Bonnet-de-Galaure. Zij ging tot 1915 naar de openbare lagere school in Châteauneuf-de-Galaure, volgde het catechismusonderwijs in de pastorie in Châteauneuf, werd gevormd op 3 mei 1911 en deed haar Eerste Heilige Communie op 15 augustus 1912. Al op deze leeftijd koesterde zij een grote liefde voor de Heilige Maagd Maria. Op weg naar school bad zij vaak de rozenkrans.

Ziekte en overgave.

In 1918 openbaarden zich de eerste symptomen van wat later een chronische hersenontsteking (Encefalitis) zou blijken te zijn. Tussen 1918 en 1939 ontwikkelt deze ziekte zich, met als gevolg een verlamming van armen en benen en het verlies van het gezichtsvermogen. Dit betekent dat zij het grootste gedeelte van haar leven bedlegerig is geweest. Vooral in de periode tot 1928 heeft zij hard gestreden tegen deze ziekte. Het is in dat jaar, tijdens een bezoek van paters die een parochieretraite preekten in de parochie van Châteauneuf, dat voor haar de grote ommekeer kwam en zij zich geheel in de armen van haar Verlosser kon werpen. Vanaf 1933 doorleeft zij iedere vrijdag de Passie van Christus. Op haar aandringen sticht haar pastoor, abbé Faure, een katholieke meisjesschool in het oude kasteel van Châteauneuf.

Bezoek van een priester.

Op 10 februari 1936 krijgt zij bezoek van de priester Georges Finet, onderdirecteur van het Vrije Onderwijs in het bisdom Lyon. Deze komt haar een schilderij brengen van Maria, dat door Marthe besteld is via een vriendin van haar. Marthe en père Finet hebben tijdens deze ontmoeting een gesprek dat enkele uren duurt. Het is uit deze ontmoeting dat de Foyers de Charité geboren worden.

En verder.

Gedurende vele jaren leeft Marthe een verborgen leven in het huisje op de Plaine (hoogvlakte) bij Châteauneuf. Haar lijden is geheel geofferd aan God. Zij ontvangt talrijke bezoekers, die zij met haar raad en gebed bijstaat. Zij overlijdt op 6 februari 1981. Het dossier van haar zaligverklaringproces, dat in 1991 in het bisdom Valence geopend werd, is op 30 mei 1996 ingediend bij de Congregatie voor zaligverklaringen te Rome. Op 7 november 2014 werd de heldhaftigheid in de deugden door Paus Franciscus erkend. Deze erkenning werd op 8 november gepubliceerd in een decreet van de Congregatie voor de Heiligen.

Misschien ook interessant: