Stille weekenden

Stille weekenden voor gebed en bezinning.

Informatie:

Wat is een stil weekend?

Een weekend waarin men wordt uitgenodigd om binnen te gaan in het hart van het christelijk geloof. Samen luisteren we naar het Woord van God en in stilte willen we open zijn voor het werken van de Heilige Geest.

Hoe betalen?

Bij voorkeur door overmaken vooraf op bankrekening nummer NL68INGB0005238930 t.n.v. Foyer de Charité. (Ten behoeve van betalingen vanuit het buitenland: BIC: INGBNL2A). Vermeld bij uw overschrijving a.u.b. duidelijk uw naam en de begindatum van het weekend.

Of contant ter plaatse, pinnen is hier niet mogelijk.

Genoemde prijzen zijn richtprijzen: ook voor hen die minder te besteden hebben moet het mogelijk zijn een stil weekend te volgen. Daartegenover maakt een ruimere bijdrage het ons mogelijk om ook hen die minder draagkrachtig zijn de mogelijkheid tot het volgen van een activiteit te bieden.

Wat meebrengen?


Brengt u a.u.b. het volgende mee:
 • Toiletartikelen, handdoeken, lakens en sloop.
 • Lakens kunnen eventueel ook gehuurd worden voor € 8,-.
 • Indien mogelijk een Bijbel meebrengen.
 • Handig als priesters en diakens hun albe meebrengen.
God is Liefde, God doet alles uit Liefde.
Wat vraagt Hij van ons
als het niet is uit Liefde?
O mijn God, geef mij, geef ons
dat wij elke dag
een stap mogen zetten in uw liefde.
Marthe Robin, dagboek, 5 mei 1930

Stille weekenden:

December    2022

2 - 4 december 2022:
Stil weekend
 • o.l.v. Foyervader A. Pierik
 • "God wordt Mens; ik ook?"
 • Van vrijdag 18.00 uur (broodmaaltijd) tot zondag 16:30 uur.
 • Richtprijs: € 100,- resp. € 110,-.(Oude vleugel resp. nieuwbouw, kamers in de nieuwbouw hebben eigen douche en toilet).

1 - 3 december 2023:
Stil weekend
 • o.l.v. Foyervader A. Pierik
 • Van vrijdag 18.00 uur (broodmaaltijd) tot zondag 16:30 uur.
 • Richtprijs: € 105,- resp. € 115,-.(Oude vleugel resp. nieuwbouw, kamers in de nieuwbouw hebben eigen douche en toilet).

Februari    2023

18 - 23 februari 2023:
Carnavals - driedaagse
 • o.l.v. Foyervader A. Pierik
 • Carnaval ánders: geen 'alaaf' maar Alleluia! Nachtelijke aanbidding. Lofprijzing. Een verlengd stil weekend met een gezellige maaltijd als afsluiting.
 • Van zaterdag 18:00 uur tot dinsdag 14:00 uur na 't middagmaal.
 • Richtprijs: € 155,- resp. € 170,-.(Oude vleugel resp. nieuwbouw, kamers in de nieuwbouw hebben eigen douche en toilet).

April    2023

28 - 30 april 2023:
Stil weekend
 • o.l.v. Foyervader A. Pierik
 • Van vrijdag 18.00 uur (broodmaaltijd) tot zondag 16:30 uur.
 • Richtprijs: € 105,- resp. € 115,-.(Oude vleugel resp. nieuwbouw, kamers in de nieuwbouw hebben eigen douche en toilet).

Juni    2023

23 - 25 juni 2023:
Stil weekend
 • o.l.v. Foyervader A. Pierik
 • Van vrijdag 18.00 uur (broodmaaltijd) tot zondag 16:30 uur.
 • Richtprijs: € 105,- resp. € 115,-.(Oude vleugel resp. nieuwbouw, kamers in de nieuwbouw hebben eigen douche en toilet).

Augustus    2023

18 - 20 augustus 2023:
Stil weekend
 • o.l.v. Foyervader A. Pierik
 • Van vrijdag 18.00 uur (broodmaaltijd) tot zondag 16:30 uur.
 • Richtprijs: € 105,- resp. € 115,-.(Oude vleugel resp. nieuwbouw, kamers in de nieuwbouw hebben eigen douche en toilet).

September    2023

29 september - 1 oktober 2023:
Stil weekend
 • o.l.v. Pastoor Marc Heemels
 • Van vrijdag 18.00 uur (broodmaaltijd) tot zondag 16:30 uur.
 • Richtprijs: € 105,- resp. € 115,-.(Oude vleugel resp. nieuwbouw, kamers in de nieuwbouw hebben eigen douche en toilet).

December    2023

1 - 3 december 2023:
Stil weekend
 • o.l.v. Foyervader A. Pierik
 • Van vrijdag 18.00 uur (broodmaaltijd) tot zondag 16:30 uur.
 • Richtprijs: € 105,- resp. € 115,-.(Oude vleugel resp. nieuwbouw, kamers in de nieuwbouw hebben eigen douche en toilet).