Stille weekenden

Stille weekenden voor gebed en bezinning.

Informatie:

Wat is een stil weekend?

Een weekend waarin men wordt uitgenodigd om binnen te gaan in het hart van het christelijk geloof. Samen luisteren we naar het Woord van God en in stilte willen we open zijn voor het werken van de Heilige Geest.

Hoe betalen?

Bij voorkeur door overmaken vooraf op bankrekening nummer NL68INGB0005238930 t.n.v. Foyer de Charité. (Ten behoeve van betalingen vanuit het buitenland: BIC: INGBNL2A). Vermeld bij uw overschrijving a.u.b. duidelijk uw naam en de begindatum van het weekend.
Of contant ter plaatse, pinnen is hier niet mogelijk.
Genoemde prijzen zijn richtprijzen: ook voor hen die minder te besteden hebben moet het mogelijk zijn een stil weekend te volgen. Daartegenover maakt een ruimere bijdrage het ons mogelijk om ook hen die minder draagkrachtig zijn de mogelijkheid tot het volgen van een activiteit te bieden.

Noodzakelijk dieet?

Neem direct contact op, misschien kunnen we tot een eenvoudig alternatief komen. Bij de start van de retraite kunt u geen dieetwensen meer doorgeven.

Wat meebrengen?

Brengt u a.u.b. het volgende mee:
 • Toiletartikelen, handdoeken, lakens en sloop.
 • Lakens kunnen eventueel ook gehuurd worden voor € 8,-.
 • Indien mogelijk een Bijbel meebrengen.
 • Handig als priesters en diakens hun albe meebrengen.
Machtige Jezus, maak dat ik U meer en meer leer kennen, om u nog meer te beminnen ... om U te beminnen zonder maat.
Marthe Robin, dagboek, 9 januari 1930

Stille weekenden:

Augustus    2024

23 - 25 augustus 2024:
Stil weekend
 • o.l.v. Foyervader A. Pierik
 • "Vakantie tot een genadetijd laten worden."
 • Van vrijdag (welkom vanaf 16:30 uur, broodmaaltijd 18:00 uur) tot zondag 16:30 uur.
 • Richtprijs: € 110,- resp. € 125,-.(Oude vleugel resp. nieuwbouw, kamers in de nieuwbouw hebben eigen douche en toilet).

September    2024

27 - 29 september 2024:
Stil weekend
 • o.l.v. Pastoor Marc Heemels
 • "Geschapen (én bevrijd) om te loven."
 • Aan de hand van de eerste bladzijden uit de H. Schrift en enkele psalmen denken we biddend na over wat ons ten diepste gelukkig mag maken: Leven als schepselen Gods met oog voor elkaar; God dienen en danken met onze lofprijzing.
 • Van vrijdag (welkom vanaf 16:30 uur, broodmaaltijd 18:00 uur) tot zondag 16:30 uur.
 • Richtprijs: € 110,- resp. € 125,-.(Oude vleugel resp. nieuwbouw, kamers in de nieuwbouw hebben eigen douche en toilet).

Oktober    2024

4 - 6 oktober 2024:
Tienerweekend
 • o.l.v. Foyer met vrienden.
 • Voor tieners van groep 8 tot 16 jaar.
 • Van vrijdag 17:30 uur (broodmaaltijd 18:00 uur) - zondag 15:00 uur.
 • Richtprijs: € 52,50 .

December    2024

6 - 8 december 2024:
Stil weekend
 • o.l.v. Foyervader A. Pierik
 • "God begint klein."
 • Van vrijdag (welkom vanaf 16:30 uur, broodmaaltijd 18:00 uur) tot zondag 16:30 uur.
 • Richtprijs: € 110,- resp. € 125,-.(Oude vleugel resp. nieuwbouw, kamers in de nieuwbouw hebben eigen douche en toilet).