Stille weekenden

Weekend

Informatie:

Wat is een stil weekend?

Een weekend waarin men wordt uitgenodigd om binnen te gaan in het hart van het christelijk geloof. Samen luisteren we naar het Woord van God en in stilte willen we open zijn voor het werken van de Heilige Geest.

Hoe betalen?

Bij voorkeur door overmaken vooraf op bankrekening nummer NL68INGB0005238930 t.n.v. Foyer de Charité. (Ten behoeve van betalingen vanuit het buitenland: BIC: INGBNL2A). Vermeld bij uw overschrijving a.u.b. duidelijk uw naam en de begindatum van het weekend.

Of contant ter plaatse, pinnen is hier niet mogelijk.

Genoemde prijzen zijn richtprijzen: ook voor hen die minder te besteden hebben moet het mogelijk zijn een stil weekend te volgen. Daartegenover maakt een ruimere bijdrage het ons mogelijk om ook hen die minder draagkrachtig zijn de mogelijkheid tot het volgen van een activiteit te bieden.

Wat meebrengen?


Brengt u a.u.b. het volgende mee:
 • Toiletartikelen, handdoeken, lakens en sloop.
 • Lakens kunnen eventueel ook gehuurd worden voor € 8,-.
 • Indien mogelijk een Bijbel meebrengen.
 • Handig als priesters en diakens hun albe meebrengen.
God is Liefde, God doet alles uit Liefde.
Wat vraagt Hij van ons
als het niet is uit Liefde?
O mijn God, geef mij, geef ons
dat wij elke dag
een stap mogen zetten in uw liefde.
Marthe Robin, dagboek, 5 mei 1930

Stille weekenden:

September    2021

24 - 26 september 2021:
Rachel’s Vineyard
 • o.l.v. Rachel's Vineyard
 • Rachel’s Vineyard organiseert katholieke genezingsweekenden voor de verwerking van abortus.
 • Informatie en inschrijven via de website van Rachel's Vineyard.
 • Van vrijdag 18.00 uur (broodmaaltijd) tot zondag 16:30 uur.

Oktober    2021

1 - 3 oktober 2021:
Stil weekend
 • o.l.v. Pastoor Marc Heemels
 • "Ik ben opgestaan, maar nog steeds ben Ik bij je!"
 • Al vanaf het vroege Christendom neemt in de Introïtus een psalm ons bij de hand en brengt ons binnen in het mysterie van de feesten van de Heer. Deze drie dagen van samenzijn krijgen de psalmen uit de eerste zondag van de advent, de dagmis van Kerstmis, de eerste zondag van de veertigdagentijd en Pasen een plaats. We kijken biddend naar de oude Gregoriaanse teksten en naar de nieuwere vertalingen, want in Gods Woorden vinden we steeds nieuwe betekenissen, zonder daarbij het oude en eerbiedwaardige uit het oog te willen verliezen.
 • Van vrijdag 18.00 uur (broodmaaltijd) tot zondag 16:30 uur.
 • Richtprijs: € 97,- resp. € 107,-.(Oude vleugel resp. nieuwbouw, kamers in de nieuwbouw hebben eigen douche en toilet).

9 - 10 oktober 2021:
Tienerweekend
 • o.l.v. Foyer met vrienden. & vrienden
 • Samen met leeftijdgenoten (van groep 8 tot 16 jaar) eens een weekend op een leuke en creatieve manier met je geloof bezig zijn? Kom dan naar het tienerweekend in de Foyer!
 • Een greep uit de activiteiten: kennismakingsspel, DVD kijken, erover uitwisselen, samen zingen, de H. Mis vieren met eigen bijdragen door tieners (voorbeden maken, een lezing doen), inleiding door de Foyervader, tijden van spel en ontspanning, samen een Bijbelverhaal lezen, mooie gebedsmomenten… en nog veel meer!
 • Lijkt dit je iets? Meld je aan, je bent van harte welkom!
 • Van zaterdag 17:00 uur - zondag 19:00 uur.
 • Richtprijs: € 25,-

December    2021

3 - 5 december 2021:
Stil weekend
 • o.l.v. Foyervader A. Pierik
 • "Maria en het geheim van de menswording."
 • Van vrijdag 18.00 uur (broodmaaltijd) tot zondag 16:30 uur.
 • Richtprijs: € 97,- resp. € 107,-.(Oude vleugel resp. nieuwbouw, kamers in de nieuwbouw hebben eigen douche en toilet).