Stille weekenden

Stille weekenden voor gebed en bezinning.

Informatie:

Wat is een stil weekend?

Een weekend waarin men wordt uitgenodigd om binnen te gaan in het hart van het christelijk geloof. Samen luisteren we naar het Woord van God en in stilte willen we open zijn voor het werken van de Heilige Geest.

Hoe betalen?

Bij voorkeur door overmaken vooraf op bankrekening nummer NL68INGB0005238930 t.n.v. Foyer de Charité. (Ten behoeve van betalingen vanuit het buitenland: BIC: INGBNL2A). Vermeld bij uw overschrijving a.u.b. duidelijk uw naam en de begindatum van het weekend.

Of contant ter plaatse, pinnen is hier niet mogelijk.

Genoemde prijzen zijn richtprijzen: ook voor hen die minder te besteden hebben moet het mogelijk zijn een stil weekend te volgen. Daartegenover maakt een ruimere bijdrage het ons mogelijk om ook hen die minder draagkrachtig zijn de mogelijkheid tot het volgen van een activiteit te bieden.

Wat meebrengen?


Brengt u a.u.b. het volgende mee:
 • Toiletartikelen, handdoeken, lakens en sloop.
 • Lakens kunnen eventueel ook gehuurd worden voor € 8,-.
 • Indien mogelijk een Bijbel meebrengen.
 • Handig als priesters en diakens hun albe meebrengen.
God is Liefde, God doet alles uit Liefde.
Wat vraagt Hij van ons
als het niet is uit Liefde?
O mijn God, geef mij, geef ons
dat wij elke dag
een stap mogen zetten in uw liefde.
Marthe Robin, dagboek, 5 mei 1930

Stille weekenden:

April    2023

28 - 30 april 2023:
Stil weekend
 • o.l.v. Foyervader A. Pierik
 • "Jezus, Hij doet je leven."
 • Van vrijdag 18.00 uur (broodmaaltijd) tot zondag 16:30 uur.
 • Richtprijs: € 105,- resp. € 115,-.(Oude vleugel resp. nieuwbouw, kamers in de nieuwbouw hebben eigen douche en toilet).

Juni    2023

23 - 25 juni 2023:
Stil weekend
 • o.l.v. Foyervader A. Pierik
 • "Het wonderlijke Vaderhart van God."
 • Van vrijdag 18.00 uur (broodmaaltijd) tot zondag 16:30 uur.
 • Richtprijs: € 105,- resp. € 115,-.(Oude vleugel resp. nieuwbouw, kamers in de nieuwbouw hebben eigen douche en toilet).

Augustus    2023

18 - 20 augustus 2023:
Stil weekend
 • o.l.v. Foyervader A. Pierik
 • "Het geheim van gezonde groei."
 • Van vrijdag 18.00 uur (broodmaaltijd) tot zondag 16:30 uur.
 • Richtprijs: € 105,- resp. € 115,-.(Oude vleugel resp. nieuwbouw, kamers in de nieuwbouw hebben eigen douche en toilet).

September    2023

29 september - 1 oktober 2023:
Stil weekend
 • o.l.v. Pastoor Marc Heemels
 • Pastoor in Eygelshoven en docent bijbelwetenschap op de priesteropleiding. Uit de bijbel kennen we de indrukwekkende verhalen, altijd met een boodschap voor ons persoonlijk. Vaak richt de gewijde schrijver zich in gebed tot God. Hij bidt voor hem of haar zelf, of voor zijn of haar volk. In de Psalmen vinden we veel gebeden. Maar ook een boek als Klaagliederen is één groot gebed te noemen. Samen luisteren we naar enkele van deze gebeden. Pastoor Heemels zal in de inleidingen achtergrond en context geven.
 • Van vrijdag 18.00 uur (broodmaaltijd) tot zondag 16:30 uur.
 • Richtprijs: € 105,- resp. € 115,-.(Oude vleugel resp. nieuwbouw, kamers in de nieuwbouw hebben eigen douche en toilet).

Oktober    2023

6 - 8 oktober 2023:
Tienerweekend
 • o.l.v. Foyer met vrienden.
 • Samen met leeftijdgenoten (van groep 8 tot 16 jaar) eens een weekend op een leuke en creatieve manier met je geloof bezig zijn? Kom dan naar het tienerweekend in de Foyer!
 • Een greep uit de activiteiten: kennismakingsspel, DVD kijken, erover uitwisselen, samen zingen, de H. Mis vieren met eigen bijdragen door tieners (voorbeden maken, een lezing doen), inleiding door de Foyervader, tijden van spel en ontspanning, samen een Bijbelverhaal lezen, mooie gebedsmomenten… en nog veel meer!
 • Lijkt dit je iets? Meld je aan, je bent van harte welkom!
 • Van zaterdag 17:00 uur - zondag 14:00 uur.
 • Richtprijs: € 50,-, 2e kind van een gezin € 40,-.

December    2023

1 - 3 december 2023:
Stil weekend
 • o.l.v. Foyervader A. Pierik
 • "Met Maria en Jozef je invoegen in het geheim dat Jezus is."
 • Van vrijdag 18.00 uur (broodmaaltijd) tot zondag 16:30 uur.
 • Richtprijs: € 105,- resp. € 115,-.(Oude vleugel resp. nieuwbouw, kamers in de nieuwbouw hebben eigen douche en toilet).