Stille weekenden

Stille weekenden voor gebed en bezinning.

Informatie:

Wat is een stil weekend?

Een weekend waarin men wordt uitgenodigd om binnen te gaan in het hart van het christelijk geloof. Samen luisteren we naar het Woord van God en in stilte willen we open zijn voor het werken van de Heilige Geest.

Hoe betalen?

Bij voorkeur door overmaken vooraf op bankrekening nummer NL68INGB0005238930 t.n.v. Foyer de Charité. (Ten behoeve van betalingen vanuit het buitenland: BIC: INGBNL2A). Vermeld bij uw overschrijving a.u.b. duidelijk uw naam en de begindatum van het weekend.

Of contant ter plaatse, pinnen is hier niet mogelijk.

Genoemde prijzen zijn richtprijzen: ook voor hen die minder te besteden hebben moet het mogelijk zijn een stil weekend te volgen. Daartegenover maakt een ruimere bijdrage het ons mogelijk om ook hen die minder draagkrachtig zijn de mogelijkheid tot het volgen van een activiteit te bieden.

Wat meebrengen?


Brengt u a.u.b. het volgende mee:
 • Toiletartikelen, handdoeken, lakens en sloop.
 • Lakens kunnen eventueel ook gehuurd worden voor € 8,-.
 • Indien mogelijk een Bijbel meebrengen.
 • Handig als priesters en diakens hun albe meebrengen.
Blijf bij mij, Heer,
verlaat mij niet.
Blijf bij mij, Heer,
want ik houd van U!
Marthe Robin, dagboek, 13 december 1930

Stille weekenden:

Augustus    2022

19 - 21 augustus 2022:
Stil weekend
 • o.l.v. Foyervader A. Pierik
 • "Jezus houdt maaltijd met ieder van ons; laat ik mij voeden?"
 • Van vrijdag 18.00 uur (broodmaaltijd) tot zondag 16:30 uur.
 • Richtprijs: € 100,- resp. € 110,-.(Oude vleugel resp. nieuwbouw, kamers in de nieuwbouw hebben eigen douche en toilet).

September    2022

23 - 25 september 2022:
Rachel’s Vineyard
 • o.l.v. Rachel's Vineyard
 • Rachel’s Vineyard organiseert katholieke genezingsweekenden voor de verwerking van abortus.
 • Informatie en inschrijven via de website van Rachel's Vineyard.
 • Van vrijdag 18.00 uur (broodmaaltijd) tot zondag 16:30 uur.

30 september - 2 oktober 2022:
Stil weekend
 • o.l.v. Pastoor Marc Heemels
 • "Bevrijding bezongen: Psalmen van Lofprijzing."
 • Een weekend rondom de psalmen 113-118. Deze zes psalmen worden ook wel het Egyptisch Hallel genoemd vanwege de Uittocht thematiek. Joden bidden deze psalmen bij Pesach en bij andere vreugdevolle feesten. Jezus en zijn leerlingen zongen deze psalmen bij het laatste avondmaal. Biddend, studerend en lovend denken we na over Gods wonderen.
 • Van vrijdag 18.00 uur (broodmaaltijd) tot zondag 16:30 uur.
 • Richtprijs: € 100,- resp. € 110,-.(Oude vleugel resp. nieuwbouw, kamers in de nieuwbouw hebben eigen douche en toilet).

Oktober    2022

8 - 9 oktober 2022:
Tienerweekend
 • o.l.v. Foyer met vrienden. & vrienden
 • Samen met leeftijdgenoten (van groep 8 tot 16 jaar) eens een weekend op een leuke en creatieve manier met je geloof bezig zijn? Kom dan naar het tienerweekend in de Foyer!
 • Een greep uit de activiteiten: kennismakingsspel, DVD kijken, erover uitwisselen, samen zingen, de H. Mis vieren met eigen bijdragen door tieners (voorbeden maken, een lezing doen), inleiding door de Foyervader, tijden van spel en ontspanning, samen een Bijbelverhaal lezen, mooie gebedsmomenten… en nog veel meer!
 • Lijkt dit je iets? Meld je aan, je bent van harte welkom!
 • Van zaterdag 17:00 uur - zondag 19:00 uur.
 • Richtprijs: € 25,-

December    2022

2 - 4 december 2022:
Stil weekend
 • o.l.v. Foyervader A. Pierik
 • "God wordt Mens; ik ook?"
 • Van vrijdag 18.00 uur (broodmaaltijd) tot zondag 16:30 uur.
 • Richtprijs: € 100,- resp. € 110,-.(Oude vleugel resp. nieuwbouw, kamers in de nieuwbouw hebben eigen douche en toilet).