Informatie:

Een week waarin men wordt uitgenodigd om binnen te gaan in het hart van het christelijk geloof. Samen luisteren we naar het Woord van God en in stilte willen we open zijn voor het werken van de Heilige Geest.
Deze retraites, eigen aan de Foyer de Charité, staan open voor iedereen die in een sfeer van stilte zijn geloof wil verdiepen en verlevendigen.
De richtprijs voor de retraites in stilte bedraagt Euro 251,- resp. Euro 272,- tenzij anders aangegeven. (Oude vleugel resp. nieuwbouw, kamers in de nieuwbouw hebben eigen douche en toilet).
Bij voorkeur te voldoen door overmaken vooraf op bankrekening nummer NL68INGB0005238930 t.n.v. Foyer de Charité. Vermeld bij uw overschrijving a.u.b. duidelijk uw naam en de begindatum van de retraite.
Genoemde prijzen zijn richtprijzen: ook voor hen die minder te besteden hebben moet het mogelijk zijn een retraite te volgen. Daartegenover maakt een ruimere bijdrage het ons mogelijk om ook hen die minder draagkrachtig zijn de mogelijkheid van een retraite te bieden.
De data van de door ons georganiseerde retraites vindt u hiernaast. De retraites beginnen maandagavond om 17.30u (18.00u broodmaaltijd) en eindigen zondagmorgen na de afsluitende Eucharistieviering van 9.00u, tenzij anders aangegeven.
Het dagprogramma van de zesdaagse retraites (uitgezonderd de TIR-retraites) is als volgt:

Maandag: aankomst.
18.00 uur:Avondmaaltijd.
19.30 uur:Inleiding (ca. 45 min.)
Aansluitend aanbidding.
Koffie/thee.

Dinsdag t/m zaterdag:
08.15 uur: Morgengebed
Aansluitend ontbijt.
09.30 uur:Eucharistieviering
Aansluitend koffie/thee.
10.45 uur:Inleiding (ca. 45 min.)
12.00 uur:Warme maaltijd.
14.45 uur:Zangles
Aansluitend inleiding
Aansluitend koffie/thee.
16.15 uur:Uitstelling Allerheiligste
Aanbidding.
17.15 uur: Rozenhoedje.
18.00 uur: Avondmaaltijd
19.00 uur: Inleiding (ca. 45 min.).
20.30 uur:Avondgebed
Aansluitend koffie/thee.

Zondag: vertrek.
07.30 uur:Morgengebed
Aansluitend ontbijt.
09.00 uur:Eucharistieviering
Aansluitend koffie/thee.
Vertrek.
Brengt u a.u.b. het volgende mee:
 • Toiletartikelen, handdoeken, lakens en sloop.
 • Lakens kunnen eventueel ook gehuurd worden voor Euro 8,-.
 • Indien mogelijk een Bijbel meebrengen.
 • Handig als priesters en diakens hun albe meebrengen.

Retraites 2018:

26 maart - 1 april 2018 (Goede Week):
Retraite
 • o.l.v. Foyervader A. Pierik.
 • "Keer je om ... je wordt bemind!"
21 - 27 mei 2018 :
Retraite
 • o.l.v. Foyervader A. Pierik.
 • "God vernieuwt ons leven".
11 - 17 juni 2018 :
Retraite
 • o.l.v. Foyervader A. Pierik.
 • "God zoeken met een open hart".
4 - 8 juli 2018 :
Retraite
 • o.l.v. Foyervader A. Pierik.
 • Voor TIR-studenten, ook open voor allen.
 • Van woensdag 17:30 uur (H.Mis) tot zondag 9:00 uur.
 • Richtprijs Euro 176,- (oude vleugel) resp. Euro 192,- (nieuwbouw).
23 - 29 juli 2018 :
Retraite
 • o.l.v. Foyervader A. Pierik.
 • "Vakantie, tijd voor God".
 • Ook voor gezinnen, met eigen programma voor de jeugd.
26 augustus - 2 september 2018 :
Retraite
 • o.l.v. Pastoor dr. B. Hegge.
 • "Hij heeft alles welgedaan" (Mc 7,37): Jezus geneest.
 • Voor het seminarie Rolduc, ook open voor allen.
 • Van zondag 18:00 uur - zondag 10:15 uur.
 • Richtprijs Euro 297,- (oude vleugel) resp. Euro 322.- (nieuwbouw).
17 - 23 september 2018 :
Retraite
 • o.l.v. Foyervader A. Pierik.
 • "Geen omhaal van woorden ... maar bidden!"
15 - 21 oktober 2018 :
Retraite
 • o.l.v. Mgr. drs. J. Schröder.
 • "Blijf in Mij" (Johannes 15,4).
18 - 24 november 2018:
Retraite
 • o.l.v. Paters W. Biemans en G. Wilkens, S.J.
 • Inleidingen de geest van Ignatius (ca. 20 min.); daarnaast gelegenheid tot persoonlijke begeleiding.
 • Van zondag 18:00 uur (broodmaaltijd) tot zaterdag 9:00 uur.
26 december 2018 -1 januari 2019:
Retraite
 • o.l.v. Foyervader A. Pierik.
 • "Het Woord vlees laten worden".
 • Van 2e Kerstdag 17:30 uur tot Nieuwjaarsmorgen.
Machtige Jezus, maak dat ik U meer en meer leer kennen, om u nog meer te beminnen ... om U te beminnen zonder maat.
Marthe Robin, dagboek, 9 januari 1930