Informatie:

Een week waarin men wordt uitgenodigd om binnen te gaan in het hart van het christelijk geloof. Samen luisteren we naar het Woord van God en in stilte willen we open zijn voor het werken van de Heilige Geest.
Deze retraites, eigen aan de Foyer de Charité, staan open voor iedereen die in een sfeer van stilte zijn geloof wil verdiepen en verlevendigen.
De richtprijs voor de retraites in stilte bedraagt Euro 257,- resp. Euro 280,- tenzij anders aangegeven. (Oude vleugel resp. nieuwbouw, kamers in de nieuwbouw hebben eigen douche en toilet).
Bij voorkeur te voldoen door overmaken vooraf op bankrekening nummer NL68INGB0005238930 t.n.v. Foyer de Charité. (Ten behoeve van betalingen vanuit het buitenland: BIC: INGBNL2A). Vermeld bij uw overschrijving a.u.b. duidelijk uw naam en de begindatum van de retraite.
Genoemde prijzen zijn richtprijzen: ook voor hen die minder te besteden hebben moet het mogelijk zijn een retraite te volgen. Daartegenover maakt een ruimere bijdrage het ons mogelijk om ook hen die minder draagkrachtig zijn de mogelijkheid van een retraite te bieden.
De data van de door ons georganiseerde retraites vindt u hiernaast. De retraites beginnen maandagavond om 17.30u (18.00u broodmaaltijd) en eindigen zondagmorgen na de afsluitende Eucharistieviering van 9.00u, tenzij anders aangegeven.
Het dagprogramma van de zesdaagse retraites (uitgezonderd de TIR-retraites) is als volgt:

Maandag: aankomst.
18.00 uur:Avondmaaltijd.
19.30 uur:Inleiding (ca. 45 min.)
Aansluitend aanbidding.
Koffie/thee.

Dinsdag t/m zaterdag:
08.15 uur: Morgengebed
Aansluitend ontbijt.
09.30 uur:Eucharistieviering
Aansluitend koffie/thee.
10.45 uur:Inleiding (ca. 45 min.)
12.00 uur:Warme maaltijd.
14.45 uur:Zangles
Aansluitend inleiding
Aansluitend koffie/thee.
16.15 uur:Uitstelling Allerheiligste
Aanbidding.
17.15 uur: Rozenhoedje.
18.00 uur: Avondmaaltijd
19.00 uur: Inleiding (ca. 45 min.).
20.30 uur:Avondgebed
Aansluitend koffie/thee.

Zondag: vertrek.
07.30 uur:Morgengebed
Aansluitend ontbijt.
09.00 uur:Eucharistieviering
Aansluitend koffie/thee.
Vertrek.
Brengt u a.u.b. het volgende mee:
 • Toiletartikelen, handdoeken, lakens en sloop.
 • Lakens kunnen eventueel ook gehuurd worden voor Euro 8,-.
 • Indien mogelijk een Bijbel meebrengen.
 • Handig als priesters en diakens hun albe meebrengen.

Retraites 2019:

17 - 23 november 2019:
Retraite
 • o.l.v. Paters W. Biemans en G. Wilkens, S.J.
 • Inleidingen de geest van Ignatius (ca. 20 min.); daarnaast gelegenheid tot persoonlijke begeleiding.
 • Van zondag 18:00 uur (broodmaaltijd) tot zaterdag 9:00 uur.
 • Deze activiteit is volgeboekt, inschrijven niet meer mogelijk.
26 december 2019 -1 januari 2020:
Retraite
 • o.l.v. Foyervader A. Pierik.
 • "Geen "ster-reclame", maar Jezus als de opgaande zon".
 • Van 2e Kerstdag 17:30 uur tot Nieuwjaarsmorgen.
Machtige Jezus, maak dat ik U meer en meer leer kennen, om u nog meer te beminnen ... om U te beminnen zonder maat.
Marthe Robin, dagboek, 9 januari 1930