Informatie:

Een week waarin men wordt uitgenodigd om binnen te gaan in het hart van het christelijk geloof. Samen luisteren we naar het Woord van God en in stilte willen we open zijn voor het werken van de Heilige Geest.
Deze retraites, eigen aan de Foyer de Charité, staan open voor iedereen die in een sfeer van stilte zijn geloof wil verdiepen en verlevendigen.
De richtprijs voor de retraites in stilte bedraagt Euro 257,- resp. Euro 280,- tenzij anders aangegeven. (Oude vleugel resp. nieuwbouw, kamers in de nieuwbouw hebben eigen douche en toilet).
Bij voorkeur te voldoen door overmaken vooraf op bankrekening nummer NL68INGB0005238930 t.n.v. Foyer de Charité. (Ten behoeve van betalingen vanuit het buitenland: BIC: INGBNL2A). Vermeld bij uw overschrijving a.u.b. duidelijk uw naam en de begindatum van de retraite.
Genoemde prijzen zijn richtprijzen: ook voor hen die minder te besteden hebben moet het mogelijk zijn een retraite te volgen. Daartegenover maakt een ruimere bijdrage het ons mogelijk om ook hen die minder draagkrachtig zijn de mogelijkheid van een retraite te bieden.
De data van de door ons georganiseerde retraites vindt u hiernaast. De retraites beginnen maandagavond om 17.30u (18.00u broodmaaltijd) en eindigen zondagmorgen na de afsluitende Eucharistieviering van 9.00u, tenzij anders aangegeven.
Het dagprogramma van de zesdaagse retraites (uitgezonderd de TIR-retraites) is als volgt:

Maandag: aankomst.
18.00 uur:Avondmaaltijd.
19.30 uur:Inleiding (ca. 45 min.)
Aansluitend aanbidding.
Koffie/thee.

Dinsdag t/m zaterdag:
08.15 uur: Morgengebed
Aansluitend ontbijt.
09.30 uur:Eucharistieviering
Aansluitend koffie/thee.
10.45 uur:Inleiding (ca. 45 min.)
12.00 uur:Warme maaltijd.
14.45 uur:Zangles
Aansluitend inleiding
Aansluitend koffie/thee.
16.15 uur:Uitstelling Allerheiligste
Aanbidding.
17.15 uur: Rozenhoedje.
18.00 uur: Avondmaaltijd
19.00 uur: Inleiding (ca. 45 min.).
20.30 uur:Avondgebed
Aansluitend koffie/thee.

Zondag: vertrek.
07.30 uur:Morgengebed
Aansluitend ontbijt.
09.00 uur:Eucharistieviering
Aansluitend koffie/thee.
Vertrek.
Brengt u a.u.b. het volgende mee:
 • Toiletartikelen, handdoeken, lakens en sloop.
 • Lakens kunnen eventueel ook gehuurd worden voor Euro 8,-.
 • Indien mogelijk een Bijbel meebrengen.
 • Handig als priesters en diakens hun albe meebrengen.

Retraites 2018 - 2019S:

26 december 2018 -1 januari 2019:
Retraite
 • o.l.v. Foyervader A. Pierik.
 • "Het Woord vlees laten worden".
 • Van 2e Kerstdag 17:30 uur tot Nieuwjaarsmorgen.
 • Richtprijs voor deze retraite is nog die van 2018: Euro 251,- (oude vleugel) resp. Euro 272,- (nieuwbouw).
15 - 21 april 2019 (Goede Week):
Retraite
 • o.l.v. Foyervader A. Pierik.
 • "Jezus, Hij die ons bevrijdt"
20 - 26 mei 2019:
Retraite
 • o.l.v. Foyervader A. Pierik.
 • "Barmhartig is Hij van geslacht tot geslacht "
24 - 30 juni 2019:
Retraite
 • o.l.v. Foyervader A. Pierik.
 • "Proef en besef de goedheid van God "
3 - 7 juli 2019:
RetraiteTIR
 • o.l.v. Foyervader A. Pierik.
 • TIR-studenten, ook open voor allen.
 • Van woensdag 17:30 uur (H.Mis) tot zondag 9:00 uur
 • Aangepaste richtprijs wegens kortere duur: Euro 180,- (oude vleugel) resp. Euro 197,- (nieuwbouw).
14 - 20 juli 2019:
Priesterretraite
 • o.l.v. Pater G. Wilkens S.J.
 • Voor priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers.
 • Van zondag 18:00 uur (broodmaaltijd) tot zaterdag 9:00 uur.
5 - 11 augustus 2019:
Retraite
 • o.l.v. Foyervader A. Pierik.
 • "Geen knechtschap maar liefdedienst"
 • Ook voor gezinnen, met eigen programma voor de jeugd.
1 - 8 september 2019:
Retraite 7 - daagse
 • o.l.v. Pastoor dr. B. Hegge.
 • "Ik sta voor de deur en Ik klop' (Apok. 3,20). Jezus binnen laten in ons leven."
 • Voor het groot-seminarie Rolduc, ook open voor allen.
 • Aangepaste richtprijs wegens langere duur: Euro 304,- (oude vleugel) resp. Euro 330,- (nieuwbouw).
16 - 22 september 2019:
Retraite
 • o.l.v. Foyervader A. Pierik.
 • "De gave van jezelf als antwoord op de liefde van God"
14 - 20 oktober 2019:
Retraite
 • o.l.v. Mgr. drs. J. Schröder.
 • "Aanhangers van de Weg van Jezus' (Hand. 9,2). Heiliging in het gewone leven in de geest van Gaudete et exultate."
17 - 23 november 2019:
Retraite
 • o.l.v. Paters W. Biemans en G. Wilkens, S.J.
 • Inleidingen de geest van Ignatius (ca. 20 min.); daarnaast gelegenheid tot persoonlijke begeleiding.
 • Van zondag 18:00 uur (broodmaaltijd) tot zaterdag 9:00 uur.
26 december 2019 -1 januari 2020:
Retraite
 • o.l.v. Foyervader A. Pierik.
 • "Geen "ster-reclame", maar Jezus als de opgaande zon".
 • Van 2e Kerstdag 17:30 uur tot Nieuwjaarsmorgen.
Machtige Jezus, maak dat ik U meer en meer leer kennen, om u nog meer te beminnen ... om U te beminnen zonder maat.
Marthe Robin, dagboek, 9 januari 1930