Geloofsdagen

Geloofsdag

Informatie:

Wat is een geloofsdag?

Als gelovige sta je vaak alleen. Het voelt soms wat eenzaam als je er niet zomaar met vrienden of familie over kunt spreken. Dan doet het goed, eens met anderen samen te zijn om het geloof te vieren. Boeiende sprekers, kans om vragen te stellen, gezellige tafelgesprekken, feestelijke Eucharistie. Alles om met vreugde te beleven hoezeer we deel zijn van de grote familie van de Kerk!

Hoe betalen?

Bij voorkeur door overmaken vooraf op bankrekening nummer NL68INGB0005238930 t.n.v. Foyer de Charité. (Ten behoeve van betalingen vanuit het buitenland: BIC: INGBNL2A). Vermeld bij uw overschrijving a.u.b. duidelijk uw naam en de begindatum van de retraite.

Of contant ter plaatse, pinnen is hier niet mogelijk.

Genoemde prijzen zijn richtprijzen: ook voor hen die minder te besteden hebben moet het mogelijk zijn een geloofsdag te volgen. Daartegenover maakt een ruimere bijdrage het ons mogelijk om ook hen die minder draagkrachtig zijn de mogelijkheid tot het volgen van een activiteit te bieden.
Blijf bij mij, Heer,
verlaat mij niet.
Blijf bij mij, Heer,
want ik houd van U!
Marthe Robin, dagboek, 13 december 1930

Geloofsdagen:

Oktober    2021

16 oktober 2021 (zaterdag):
Geloofsdag
  • o.l.v. Mgr. Dr. C.F.M. van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden.
  • "De Kerk als volk van God en de oecumene."
  • De Kerk heeft haar wortels in het Oude Testament, maar is uiteindelijk gesticht door Christus. In de loop der eeuwen is de zichtbare Kerk uiteen gevallen. Wat betekent dat in de huidige tijd?
  • Zaterdag van 10:00 uur (koffie) tot 16:30 uur.
  • A.u.b. zelf een lunchpakket meebrengen (Foyer zorgt voor soep en koffie/thee).
  • Richtprijs: € 20,-