In het kort:

De Foyers vinden hun oorsprong in Frankrijk, in het plaatsje Châteauneuf-de-Galaure, dat ongeveer 80 km ten zuiden van Lyon ligt. Daar vond in 1936 een ontmoeting plaats tussen Marthe Robin, een eenvoudig boerenmeisje dat door ziekte verlamd was, en Père Finet, een priester die onderdirecteur was van het katholieke onderwijs in een naburig bisdom.
Marthe Robin is een fascinerende persoon uit de twintigste eeuw. Deze Franse boerendochter, die van haar 18e tot aan haar dood op 78-jarige leeftijd aan bed gekluisterd was, heeft het leven van velen veranderd door haar troost, bemoediging, inzicht en gebed. Zij was een eenvoudige, innemende en directe ziel met een helder verstand, veel humor en een buitengewone intelligentie die haar tot een bijzonder mens maakten.
Georges Finet, zoon van een gegoede burgerfamilie uit Lyon, werd in 1923 priester gewijd. In 1936, hij was inmiddels directeur van het katholieke onderwijs in het bisdom, werd hem gevraagd een schilderij van Maria naar Marthe Robin te brengen. Hij had met haar een lang gesprek waarin zij hem vroeg om naar Châteauneuf te komen om te beginnen met het preken van retraites. Hierruit zijn de Foyers de Charité voortgekomen.
De eerste retraites werden gepreekt in de lokalen van de meisjesschool, welke enkele jaren eerder gesticht was in een oud kasteel in Châteauneuf-de-Galaure. Al spoedig werd begonnen met de bouw van een eigen Foyer naast dit kasteel. In de loop der jaren zijn nog een groot aantal andere Foyers gesticht, momenteel zijn er zo'n 75 verspreid over de wereld.
U kunt via deze website verschillende boeken over Marthe Robin bestellen. Zie daarvoor de betreffende pagina. Boeken  

Meer weten?

Oorsprong.
De Foyers de Charité zijn ontstaan in Frankrijk. Daar ontving in de jaren '30 van de 20ste eeuw een jong boerenmeisje, Marthe Robin, de ingeving van God om samen met een priester, Georges Finet, gemeenschappen te stichten met als doel: het geven van retraites.
Marthe Robin.
Marthe ROBIN werd op 13 maart 1902 geboren te Châteauneuf-de-Galaure, een klein dorpje in Frankrijk. Zij was het laatste kind in een boerengezin met zes kinderen, dat woonde op een kleine boerderij op een hoogvlakte nabij Châteauneuf, de "Plaine". Op 5 april werd zij gedoopt in de parochiekerk van Saint Bonnet-de-Galaure. Zij ging tot 1915 naar de openbare lagere school in Châteauneuf-de-Galaure, volgde het catechismusonderwijs in de pastorie in Châteauneuf, werd gevormd op 3 mei 1911 en deed haar Eerste Heilige Communie op 15 augustus 1912. Al op deze leeftijd koesterde zij een grote liefde voor de Heilige Maagd Maria. Op weg naar school bad zij vaak de rozenkrans.
Ziekte en overgave.
In 1918 openbaarden zich de eerste symptomen van wat later een chronische hersenontsteking (Encefalitis) zou blijken te zijn. Tussen 1918 en 1939 ontwikkelt deze ziekte zich, met als gevolg een verlamming van armen en benen en het verlies van het gezichtsvermogen. Dit betekent dat zij het grootste gedeelte van haar leven bedlegerig is geweest. Vooral in de periode tot 1928 heeft zij hard gestreden tegen deze ziekte. Het is in dat jaar, tijdens een bezoek van paters die een parochieretraite preekten in de parochie van Châteauneuf, dat voor haar de grote ommekeer kwam en zij zich geheel in de armen van haar Verlosser kon werpen. Vanaf 1933 doorleeft zij iedere vrijdag de Passie van Christus. Op haar aandringen sticht haar pastoor, abbé Faure, een katholieke meisjesschool in het oude kasteel van Châteauneuf.
Bezoek van een priester.
Op 10 februari 1936 krijgt zij bezoek van de priester Georges Finet, onderdirecteur van het Vrije Onderwijs in het bisdom Lyon. Deze komt haar een schilderij brengen van Maria, dat door Marthe besteld is via een vriendin van haar. Marthe en père Finet hebben tijdens deze ontmoeting een gesprek dat enkele uren duurt. Het is uit deze ontmoeting dat de Foyers de Charité geboren worden.
En verder.
Gedurende vele jaren leeft Marthe een verborgen leven in het huisje op de Plaine (hoogvlakte) bij Châteauneuf. Haar lijden is geheel geofferd aan God. Zij ontvangt talrijke bezoekers, die zij met haar raad en gebed bijstaat. Zij overlijdt op 6 februari 1981. Het dossier van haar zaligverklaringproces, dat in 1991 in het bisdom Valence geopend werd, is op 30 mei 1996 ingediend bij de Congregatie voor zaligverklaringen te Rome. Op 7 november 2014 werd de heldhaftigheid in de deugden door Paus Franciscus erkend. Deze erkenning werd op 8 november gepubliceerd in een decreet van de Congregatie voor de Heiligen.
Een priester.
Georges Finet werd geboren op 6 september 1898 in Cusset (bij Lyon) waar hij gedoopt werd op 8 september. Hij volgt het vervolgonderwijs bij de Kartuizers in Lyon. In 1915 gaat hij naar het Franse seminarie te Rome, waar hij een jaar blijft. Hij wordt in 1916 opgeroepen voor de militaire dienst. Op 28 december 1919 wordt hij gedemobiliseerd, en keert weer terug naar het Franse seminarie in Rome, waar hij de studies filosofie en theologie afmaakt. Op 8 juli 1923 wordt hij door Kardinaal Maurin priester gewijd in de kapel van de Kartuizers in Lyon. Van 1923 - 1924 is hij kapelaan te Ouillins, van 1924 - 1933 in de kathedraal Saint Jean te Lyon. Vanaf 1933 is hij onderdirecteur van het katholieke onderwijs. Hij geeft in deze jaren ook talrijke lezingen, waarbij hij vooral over Maria spreekt.
Naar Châteauneuf.
In 1936 wordt hem, omdat hij een auto heeft, gevraagd een schilderij naar Marthe Robin te brengen, wat hij doet op 10 februari van dat jaar. Tijdens een drie uur durend gesprek met Marthe vraagt deze hem om naar Châteauneuf te komen om de eerste Foyer de Charité te stichten. Al in september van dat jaar preekt hij de eerste retraite in de lokalen van de meisjesschool, welke enkele jaren daarvoor door de pastoor van de parochie op aandringen van Marthe gesticht is in het oude kasteel van Châteauneuf.
Foyervader.
Tot aan de dood van Marthe is Père Finet haar geestelijk leidsman. Als eerste "Vader" van de Foyer de Charité preekt hij talrijke retraites in de Foyer van Châteauneuf. Hij overlijdt op 14 april 1990 (stille zaterdag).
Een ontmoeting.
Op 10 februari 1936 ontmoeten Marthe en Georges Finet elkaar voor de eerste keer. Zij hebben een gesprek dat drie uur duurt. Hieronder volgt een samenvatting van dit gesprek, zoals père Finet dit heeft doorgegeven:
Een gesprek.
Gedurende meer dan een uur spreken zij over de Heilige Maagd. Père Finet was geraakt om Marthe punten uit de Mariale theologie te horen uitleggen die hijzelf in zijn lezingen over Maria had uitgewerkt, en die hij meer in gebed gevonden had dan in boeken, zoals de rol van Middelares van Maria. Marthe was verheugd te merken, dat de priester die door God gestuurd was van de Heilige Maagd hield. Het bracht haar tot de overtuiging dat deze priester inderdaad de door God bedoelde was om de Foyer te stichten.

In het tweede uur gaat het gesprek over Frankrijk, over de Kerk, en over haar liefde voor de Heilige Vader. Dat was toen paus Pius XI, die niet lang daarna opgevolgd zou worden door Pius XII.

Gedurende het laatste uur van het bezoek sprak Marthe tegen Abbé Finet in grote lijnen over het Werk van de Foyers de Charité. Zij zei hem dat de Goede God ons beetje bij beetje en in toenemende mate zou verlichten over het werk. Het zou echter hetzelfde jaar nog beginnen waar de Goede God het wilde, namelijk in de school in Châteauneuf, door de prediking van een retraite. Die retraite was het begin van de Foyer. De retraites zouden vijf dagen duren - want in drie dagen verander je een ziel niet - en in een volledig stilzwijgen, zoals de Heilige Maagd het wil.

Vanaf dat eerste bezoek groeide er een grote zielsverbondenheid tussen Marthe Robin en Abbé Finet.

Marthe had de duidelijke indruk beantwoord te hebben aan de uitdrukkelijke Wil van de Goede God.
Foyer de Charité.
Na de eerste Foyerretraite, die begon op 7 september 1936, is langzamerhand het gezin van de Foyer ontstaan. Op 30 september 1936 treden de eerste twee leden in, welke de zorg over de katholieke meisjesschool in Châteauneuf-de-Galaure op zich nemen, en helpen bij de voorbereiding van de retraites die Abbé Finet preekt. In de jaren 1940 tot 1947 wordt de Foyer in Châteauneuf gebouwd. In 1948 volgt de inzegening door de Bisschop van Valence, Mgr. Pic.
Verbreiding.
Nog tijdens de tweede wereldoorlog, in 1943, wordt een tweede Foyer gesticht in La Léchère-les-Bains (in Frankrijk), waarna vele andere Foyers in Europa volgen.

Vanaf de jaren 1959 - 1960 spreiden de Foyers zich uit over Afrika en Latijns-Amerika, en later ook in Noord-Amerika en Azië. Momenteel zijn er ongeveer 75 Foyers verspreid over de wereld.