Stille weekenden

Stille weekenden voor gebed en bezinning.

Informatie:

Stil weekend 1 - 3 december 2023

Wat is een stil weekend?

Hoe betalen?

Wat meebrengen?

Machtige Jezus, maak dat ik U meer en meer leer kennen, om u nog meer te beminnen ... om U te beminnen zonder maat.
Marthe Robin, dagboek, 9 januari 1930

Inschrijfformulier: Stil weekend 1 - 3 december 2023

In rood: verplichte velden.

Persoonsgegevens

Contactgegevens


Gegevens stille weekenden