Stille weekenden

Stille weekenden voor gebed en bezinning.

Informatie:

Stil weekend 26 - 28 april 2024

Wat is een stil weekend?

Hoe betalen?

Noodzakelijk dieet?

Blijf bij mij, Heer,
verlaat mij niet.
Blijf bij mij, Heer,
want ik houd van U!
Marthe Robin, dagboek, 13 december 1930

Inschrijfformulier: Stil weekend 26 - 28 april 2024

In rood: verplichte velden.

Persoonsgegevens

Contactgegevens


Gegevens stille weekenden